KMPlayer 2019.9.30.1

KMPlayer 2019.9.30.1

Jelsoft Enterprises Ltd. – 48,8MB – Freeware – Windows
ra khỏi 232 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
KMPlayer là một phim miễn phí và máy nghe nhạc hỗ trợ một loạt các codec và tập tin định dạng, nó có chức năng phát lại DVD đầy đủ. Tấn được xây dựng trong các tính năng như bộ lọc video và âm thanh, phụ đề, phóng to, pan & quét, mở trực tuyến phương tiện truyền thông, chơi từ tvcard, cam.

Tổng quan

KMPlayer là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Jelsoft Enterprises Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 13.477 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của KMPlayer là 2020.6.9.40, phát hành vào ngày 25/01/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

KMPlayer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 48,8MB.

Người sử dụng của KMPlayer đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho KMPlayer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 13.477 UpdateStar có KMPlayer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản